Technologie- und Gewerbepark Eberswalde

Kontakt

Aby uzyskać szybki kontakt, należy podać listę osób kontaktowych z numerami telefonów i adresami e-mail.

Osoba do kontaktu

Technische Werke Eberswalde GmbH

Dyrektor Zarządzający: Pan H. Schaefer
Angermünder Straße 68
16225 Eberswalde

Tel.: 03334 - 38 47 0
Fax.:03334 - 38 47 20
E-Mail: twe@remove-this.twe.telta.de


Miasto Eberswalde
Urząd wspierania gospodarki i turystyki

Dr. Jan König
Ratusz, pokój 201
Breite Straße 41 – 44
16225 Eberswalde

Tel.: 03334 - 64 524
Fax: 03334 - 64 809
E-Mail: info@remove-this.wirtschaft-eberswalde.de

Godziny przyjęć po uzgodnieniu.