Technologie- und Gewerbepark Eberswalde

Übersichtskarte/ Strukturplan

Mapa obszaru

Park zachodni – obszar zakładowy (GE)

dla zakładów przemysłowych bez znacznych emisji

Serwis

  • InnoZent GmbH z inkubatorem, centrum konferencyjnym
  • WITO Barnim GmbH
  • Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH (WFBB)
  • Bank inwestycyjny landu Brandenburg
  • Central - Hotel

Park wschodni – obszar przemysłowy (GI)

dla zakładów przemysłowych z częściowo znacznymi emisjami